Gemensamt för de fem spädbarnen som har fötts med olika missbildningar är, enligt källor till NSD, att de inte är genetiskt kopplade.

Det riktar misstankarna mot miljön, mot utsläppen av bland annat dioxiner, kvicksilver, krom och nickel.

- Jo, det kan vara miljön. Utsläppens ämnen ger missbildningar, säger Lennart Hardell, professor i onkologi.

Artikelbild

Han reagerar starkt på att fem barn fötts med missbildningar i gränsstaden, bara i år.

- Så många missbildade barn, det är ett anmärkningsvärt högt antal och det kräver en ordentlig utredning av livsmiljön, säger Hardell.

Lätt att undersöka
Han förespråkar hälsoundersökning, inte minst av boende i närheten av det mest utsatta området - Riekkola.

- Det är lätt att mäta metaller och dioxiner i blodet. Det är viktigt att genomföra undersökningar för att kartlägga hur mycket miljön påverkar människorna. Riktade hälsokontroller för att specifikt titta på utsläppens påverkan är inte speciellt svåra att genomföra, säger Lennart Hardell.

Artikelbild

Han rekommenderar också att cancerstatistik tas fram för regionen.

- Det är lätt att få fram.

Artikelbild

Lennart Hardell anser att miljöfrågans påverkan på Haparandaborna ska lyftas till fler instanser än kommun och landsting. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Miljödepartementet och Yrkes- och miljöinstitutet åtminstone.

Beredda på skador
Miljöforskare Gunnar Lindgren forskar om miljögifter.

- Vissa regioner belastas mer än andra, ansvariga vet och är beredda på att det skadar delar av befolkningen. Ofta presenteras fejkade jämförelser som "det är inte farligare att bo här än i New York". Det är ingen tvekan om att utsläppen i Haparanda också ger effekter på befolkningens hälsa, säger Gunnar Lindgren.

Kan barnens skador härröra från utsläppen?
- Visst, men det är ett pris ansvariga menar att vi får betala, de vet, men vägrar att erkänna fakta. Motivet är att de inte vill oroa befolkningen. Ni i media kan upplysa men ni kommer aldrig att hitta en samhällstalesman som erkänner, säger Gunnar Lindgren.

Foster och små barn känsligast
Bert-Ove Lund är miljötoxikolog och han säger att kvicksilvrets påverkan på människor och miljö är så välkända och problematiska, att en global konvention med syfte att få bort användningen är under framtagande.

- Därför är lågenergilampan kontroversiell, om den går sönder så kan man inandas det gasformiga kvicksilvret.

Lennart Hardell ställer en fråga:

- Visst talas det om ett kärnkraftverk där uppe?

NSD svarar jakande.

- Oj då, säger Lennart Hardell.