På en presskonferens i Rättscentrum i Luleå har polisen berättat hur man kommer att arbeta under den 1 maj i Boden, då inte mindre än fem olika demonstrationståg och manifestationer kommer att hållas. Samtliga fem har fått tillstånd av polisen.

– Vi nekar inte någon tillstånd om det inte är nödvändigt för ordning och säkerhet eller av trafikskäl, säger Per Karlsson, kommenderingschef vid polisen.

Delar av Boden kommer att spärras av under 1 maj, längs Brogatan, vid Medborgarplatsen och Kungsgatan och området vid Kvarnängen. Det rör sig om en sträcka på ungefär 1,5 kilometer. Avspärrningen görs med stöd av polislagens paragraf 24.

Artikelbild

| Avspärrningsområde i centrala Boden under 1 maj där polisen kan förhindra tillträde om behov skulle uppstå. Området spärras av med stöd av 24§ i polislagen.

Varken den exakta utbredningen eller tiden då sträckan är avspärrad är preciserad i dag, utan att det kan komma att ändras poängterar polisen.

– Det är ett levande dokument, det kan minska eller öka i utbredning utifrån det operativa läget, säger Patrik Hellberg, biträdande polisinsatschef.

Området kommer att spärras av med band och staket på delar av sträckan. I övrigt gäller att hålla sig till polisens anvisningar. Lyder man inte polisen kan man göra sig skyldig till brottet ohörsamhet mot ordningsmakten.

– Det kommer att vara ett drönarförbud över Boden under dagen, säger Patrik Hellberg, biträdande polisinsatschef.

Förbudet att flyga över Boden centrum inom en radie av 2,5 kilometer gäller därför att polisen kommer att använda sig av polishelikoptern förklarar han. Flygförbudet gäller från klockan 9.00 på morgonen till klockan 20.00 på kvällen.

– Vi kommer att ha resurser från regionen och från övriga landet, säger kommenderingschef Per Karlsson.

Hur stor är kommenderingen?

– Jag nämner inga siffror. Vi har försökt att vara tillräckligt många för att klara av uppdraget, säger Per Karlsson.

NMR har sökt och fått tillstånd för 300 deltagare i sitt tåg, Boden mot Rasism 500, manifestationen utanför Systembolaget tror sig samla ett par 100 deltagare. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har vardera varsitt demonstrationståg.

– Deras tåg blir säkert större, flera föreningar har tänkt slå ihop sina tåg och gå i Boden. Vi har en bra dialog med samtliga som sökt tillstånd, säger Per Karlsson.

Polisen räknar med att många fler än deltagarna i de olika marscherna kommer att finnas ute på gatorna denna dag.

– Min skattning är att det rör sig om tusentals, många av dem är rena åskådare, säger Patrik Hellberg.