Mikael Niemis aktuella roman Fallvatten beskriver ett dammhaveri i romanform.

De här bilderna visar det som myndigheterna tror är verkligheten vid ett Suorvahaveri.

- Folk kommer att vara strandsatta i höghus och på höjder, säger Tommy Lindvall, säkerhetschef på Bodens kommun.

Artikelbild

Den här kartbilden visar hur Boden påverkas vid ett dammhaveri med maxflöden i Suorva. De ljusa områdena är vatten.

Samtidigt kommer det att finnas tid att evakuera de flesta:

Bodens centrum läggs under vatten efter cirka 36 timmar. Vattnet börjar komma efter ett dygn.

Luleå påverkas efter cirka 28 timmar. Där kulminerar flödet efter 40 timmar för att sedan avta.

Gäddviksbroarna lär flyta bort. Det blir vatten till mellan tredje och fjärde våningen på Bodens stadshus. I Luleå läggs Sunderbyn och Stadsön under vatten. Stora delar av centrum påverkas också.

Artikelbild

Kommunerna börjar i morgon att dela ut en folder med information om ett haveri till 53 500 hushåll i Boden och Luleå.

Boden får evakuera österut till Kalix och Tornedalen. Luleå får evakuera söderut, till Piteå och de stora Västerbottenskommunerna.