Styrelsen för sågen tog beslutet i går. Skälen är flera, enligt företagens vd Gösta Gustavsson.

- Hela näringen är i kris.

Valutakompensation
En av sågens två ben har bestått i att leverera sågade trävaror till England, Egypten och Nordafrika - Tunisien, Marocko och Algeriet.

Artikelbild

Den starka svenska kronan har påverkat prisbilden kraftigt för köparna i dessa länder. Dessa har krävt valutakompensation då det blivit för dyrt att köpa från Örarna.

Det andra har handlat om komponenter till byggindustrin, till svensk byggvaruhandel som också märkt av en nedgång.

Detta har påverkat orderingången hos BAC.

Få bostadsprojekt
- Svensk småhusindustrin upplever en stor kris. Produktionen har gått ned från 9 000 till något över 4 000, säger Gustavsson.

Artikelbild

| Ett 60-tal personer berörs av BAC Såg och Hyvleri AB:s konkurs.FOTO: Magnus Pehrsson

Även större byggentreprenörer har dragit i handbromsen.

- Oerhört få bostadsprojekt är på gång. Byggandet av nya lägenheter har minskat kraftigt, vilket inneburit att efterfrågan på våra produkter minskat kraftigt.

Någon snar ljusning verkar inte heller vara i sikte för sågverksindustrin.

- Enligt analytiker blir det ingen förbättring i vinter, i vår, forsätter Gustavsson.

Nu hoppas han och övriga i styrelsen på en bra konkursförvaltare.

- Vi har inte förbrukat aktiekapitalet, förtydligar Gustavsson som ser konkursen som en utväg för att inte äventyra framtiden.

Värsta krisen på 40 år
För att inte leverantörer ska drabbas valde styrelsen att stanna i tid och ansöka om konkurs.

- Enligt analytiker upplever sågverksnäringen den värsta krisen sedan 40 år tillbaka.

Han betonar också att det kanske hade gått att bedriva verksamheten vidare om inte båda "benen" drabbats så hårt samtidigt.

- När båda faller ut går det inte. Det är tragiskt för vi har en fantastisk yrkeskår.