Kiruna Iron AB provborrar efter malm i området runt Rakkurijärvi utanför Kiruna. De har utfört borrningar på samma plats tidigare, men nu ska borrhålen förtätas med ytterligare 50 hål.

Samtidigt är det dags för den årliga vårflytten upp till fjälls för Laevas sameby. Det innebär att 8 000 renar ska passera området som Kiruna Iron vill borra i.

På grund av det dåliga vinterbetet har samebyn tidigarelagt flytten och alla renar går inte flytta i samlad trupp. Några renar kan behöva stanna och beta efter vägen och komma efter i ett lugnare tempo.

Artikelbild

| Laevas sameby ska flytta sina renar genom samma område som Kiruna Iron vill göra provborrningar i. FOTO: Jessica Rosengren

- Det har varit långt ifrån bra bete i år. I december blev det isbildning mot marken och renlaven, men det klarade renarna av när det var så lite snö. Men vid nyår kom mer snö och läget försämrades, säger Tor-Erik Huuva.

Riskerar bli överkörda
Han är nu orolig för att Kiruna Irons aktiviteter i området ska skrämma renarna och få dem att vända tillbaka mot järnvägen och landsvägen som ligger alldeles intill.

- Kommer renarna inte igenom området vänder de och riskerar att bli överkörda. Eller så vänder de ner mot älven och Girjas sameby och fritidshusområdet, säger Tor-Erik Huuva.

För att stoppa provborrningarna fram till det är barmark igen har Laevas skrivit till mark- och miljödomstolen.

Artikelbild

| Tor-Erik Huuva, ordförande i Laevas sameby, vill stoppa Kiruna Irons provborrningar tillfälligt. "De vill borra där vi har året runt marker, flyttled och vinterbetesområde", säger han.

Kompensation
De vill att beslutet om borrningarna ska kompletteras med ett villkor som anger att borrningsarbeten inte får påbörjas när renar befinner sig i området.

Samebyn begär också att deras överklagan ska prövas innan bolaget kan starta sitt arbete. Den kräver också ekonomisk kompensation om Kiruna Iron får fortsätta arbetena.

- Då ska vi vara överens om ersättning för merkostnader också, för bevakning av de renar som inte kan ta sig igenom området, säger Tor-Erik Huuva.