För två veckor sedan blev Sverige förhörda i FN:s rasdiskrimineringskommitté. Nu uppmanar kommittén Sverige till flera förbättringar, bland annat när det gäller rättigheter för urfolket samer. I rapporten utrycker FN en oro för en otillräcklig lagstiftning för att garantera informerat samtycke vid exploateringar av naturresurser och för att skydda samernas rättigheter på deras traditionella marker. Samtidigt fortsätter rapporter om hatbrott och diskriminering mot samer att komma.

– Det var väldigt tydligt i det som Sverige har rapporterat att det inte har hänt mycket sedan Sverige sist blev granskade av FN:s rasdiskrimineringskommitté. Det har vi framfört och det blev väldigt tydligt också där nere under förhöret att man från kommitténs sida rakt ut sa varför händer det ingenting, varför gör ni ingenting? Det blev väldigt tydligt, säger Åsa Larsson-Blind, Samerådets president.

För första gången kommer FN:s rasdiskrimineringskommitté också med kritik över Sveriges rovdjurspolitik. Kommittén rekommenderar att Sverige ska genomföra rovdjurspolitiken som beslutades 2013 för att kompensera renskötare fullt. De vill också att toleransnivån på max 10 procent rovdjursskadade renar i en sameby ska efterlevas.

– Det innebär att vi nu har lyckats lyfta den frågan som en diskrimineringsfråga. Att de har tagit upp det betyder att det är en diskriminering mot samer för att Sveriges nuvarande rovdjurspolitik bygger på att samisk privat egendom ska hjälpa till att föda statens rovdjur, säger Åsa Larsson-Blind.

Enligt henne kan samebyar idag förlora upp mot 40 procent av renarna till rovdjur årligen.

– Det finns områden i det svenska renskötselområdet, där man kan visa på att det är en kollapssituation. Det försvinner så mycket renar till rovdjuren så att hjordarna i det området inte kan bibehålla sig själva utan de minskar på grund av rovdjur. Det finns inte någon möjlighet för renskötarna i det områdena att kunna slakta eller ha någon inkomst, säger Åsa Larsson-Blind.

Åsa Larsson-Blind har förhoppningar om att kommitténs rekommendationer som gäller rovdjurspolitiken ska ge effekt.

– Det här är en så konkret rekommendation där vi pekar på ett beslut som Sverige har tagit. I de andra samiska frågorna så är det ganska breda skrivningar i rekommendationerna.