Nu ska det bli obligatoriskt för Sametinget att yttra sig vid fastställande av samiska ortnamn, förslag till samiska namn på allmänna kartor och i frågor om personnamn med samisk anknytning. Detta genom en förordningsändring av regeringen.

– Det samiska samhället har centrala kunskaper om ortnamn som vi behöver få ta del av. Att synliggöra de samiska namnen är en del i den större processen att ge erkännande till det samiska folket och därför är denna nya uppgift för Sametinget så viktig, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Sametinget samarbetar sedan 2006 med Institutet för språk och fornminnen som ger sin syn på ortnamn. Lantmäteriet är beslutsinstans.