Stadsbyggnadskontoret är nu färdig med sitt förslag för Luleås nya stadsdel på Kronan. Totalt planeras det för mellan 1 200 och 1 800 bostäder tillsammans med affärer, gator, parker, lekplatser och kontor.

Men först måste området saneras. På vissa platser har halter av krom och DDT hittats, som dock vid en första granskning faller under gränsvärdena. Värre är det med en central plats på området där det förekommer höga halter bly, en förorening som klassas som allvarlig.

- Vi vet inte exakt den totala utbredningen, säger Maria Hildén, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Artikelbild

Här är kommunens plan på 1 800 bostäder på Kronan. Men föst måste området saneras från allvarliga miljögifter i marken, bland annat bly.

Förorenaren ska betala
I dalgången, Kronandalen, har man uppmätt gifter i fyllnadsmassor. Där lutar misstankarna mot försvaret. Men föroreningar finns även runt skjutbanor på Kronanstadion som byggts de senaste åren och där skidskytteklubben har haft sin verksamhet.

- Grundprincipen är att förorenaren ska betala. Kan inte förorenaren betala kan det bli kommunen som får göra det. Någon måste betala i slutändan, säger Maria Hildén.

Den mest förorenade delen av området, med höga halter av bly, ligger dock på ett ställe som gör det svårt att veta vad för sorts verksamhet som pågått där.

- Det kan vara så att man tagit en gammal skjutvall och skyfflat iväg, säger Maria Hildén.

Delar av området, bland annat skjutbanor, har tidigare sanerats. Kommunen har än så länge inte fått ut så mycket information av försvaret, men de ska kontaktas för att se om man kan reda ut var miljögifterna kommer ifrån.

- Det här problemet kan vi inte sälja bort om man säger så, säger Maria Hildén.

Kan bli en uttragen process
Hon tror också att försvaret kan försöka hävda sin oskuld till miljögifterna.

- De kan ju alltid hävda att kommunen ägt marken i 20 år nu. De erfarenheter som finns är att en process kan bli väldigt utdragen. Då får man bedöma om det är värt det. Men det får se längre fram. Nu ser vi bara över vilka risker gifterna utgör, säger hon.

- Utgångspunkten just nu är att det är en kostnadsfråga. Inte att det är tekniskt omöjligt.

Enligt Stefan Gunnari, ledare för skidskytteverksamheten i Gjutarens IF, kan det finnas en del bly från ammunition kvar på skjutbanan.

- Det måste vara i blinderingen man hittat, säger han och syftar på sandvallen bakom skyttebanan.

Han har dock ingen uppfattning om hur omfattande detta kan vara.

- Från en skjutbana blir det ju alltid rester från kulor. Därför bygger man vallar för att fånga upp. Den massan går nog inte att sprida ut hur som helst, säger Stefan Gunnari.