Kammaren bedöms vara en skengrav för att högtidlighålla hans minne, enligt arkeologer.

Detta område är väldigt symboliskt. Det kan inte vara Romulus grav, men det är en minnesplats, en kenotaf, säger Alfonsina Russo, chef för det arkeologiska arbetet.

Kryptan upptäcktes nyligen under marken i Forum Romanum, Romarrikets maktcentrum, som ligger centralt i den italienska huvudstaden. Den innehåller en enkel och tom stensarkofag, samt ett altarlikt stenblock.

Artikelbild

| Reportrar utanför den så kallade kurian i Forum Romanum i Rom. Gravkammaren upptäcktes under marken vid byggnadens ingång.

I skrifter från den romerska poeten Horatius och historikern Marcus Terentius Varro nämns att Romulus begravdes där, bakom Forums talartribun.

Gravkammaren dateras till 500-talet före Kristus. Enligt mytologin grundade Romulus tillsammans med tvillingbrodern Remus staden Rom på 750-talet före Kristus. När det gäller hans död går utsagorna isär: å ena sidan sägs han ha blivit mördad och styckad av romerska senatorer, å andra sidan har det sagts att han försvann i himlavalvet och förvandlades till guden Quirinus.

Historiker är inte helt övertygade om att Romulus har existerat.