Oklarheterna har varit många gällande Sverigedemokraterna Luleå och deras ordförande Per Göransson, ända sedan han i början av augusti meddelade att han avsäger sig samtliga styrelseuppdrag inom partiet.

Läs mer: SD-topp lämnar uppdrag

Läs mer: Toppnamn lämnar alla uppdrag

Läs mer. Cirkus SD Luleå: "Inte stormigt alls"

I flera veckor har han valt att inte kommentera saken ytterligare för Norrbottens Media – framförallt inte huruvida han fortfarande kandiderar som partiets förstanamn till kommunfullmäktige – men under fredagen valde Per Göransson att besvara några frågor per mejl.

– För det första är våra styrelser i Luleå inte en angelägenhet för pressen och har aldrig varit det.

Ditt namn står överst på SD:s valsedel. Betyder det att du är partiets förstekandidat och toppnamn inför kommunvalet?

– Vi har inga toppkandidater utan går till val som en samlad grupp. Man kan kryssa den kandidat man helst vill ska stå överst. När resultatet är klart, om vi kommer in, väljs en gruppledare.

Varför vill inte partiet berätta för väljarna vem som är tänkt som gruppledare?

– Vi väljer att överlåta det till fullmäktigegruppen efter valet. Det hade varit annorlunda om vi hade en fullmäktigegrupp som redan fungerade och hade gjort det i tidigare mandatperioder. Då hade vi haft en naturlig gruppledare.

Varför har du inte velat bemöta spekulationerna som har uppstått just på grund av att du inte har velat kommentera situationen inom partiet?

– Spekulationerna kommer från Norrbottens Media och inte någon annanstans ifrån. Det är bara hittepå, "fake news".

Per Göransson förklarar också att hans arbete kräver mycket tid, vilket gör att hans valkampanjande blir lidande.

– Jag står i valstugan på helgerna, eventuellt någon timme efter jobbet. Jag är bara fritidspolitiker. Till skillnad från andra heltidsavlönade politiker, pensionärer eller skiftarbetande, kan jag inte stå i valstugan på vardagar. En vanlig livssituation för många.

Vidare beskriver han att länets tidningar inte är SD:s främsta forum för väljarkommunikationen.

– Våra politiska kanaler har inte varit NSD och Kuriren på grund av den negativa rapportering som har försigått under en längre tid. Vår politik rapporteras inte alls på lokal nivå, medan andra partier får väldigt mycket utrymme. Vi satsar därför väldigt hårt på sociala medier.

Per Göransson vill också framhålla vilka politiska frågor som är viktigast för honom.

– Ekonomisk hushållning, minskat slöseri, stopp för korruption och funktionsnedsattas behov.

Avslutningsvis vidhåller SD:s förstenamn på fullmäktigelistan att det var kommunens fel att partiet inte har någon valinformation publicerad i senaste numret av Vårt Luleå.

– Sen kan man tycka vad man vill om tryckt media, oftast hamnar det i soporna. Många väljare läser inte ens en dagstidning utan vi når dem via helt andra kanaler, skriver Per Göransson.