Reaktionerna från LKAB lät inte vänta på sig efter att det stod klart att Selberg förordar kommunen att kräva fastlagda avtal för sjukhus och järnväg innan man får ta Gruvstadspark 3 i besittning.

– Jag förstår LKAB:s frustration. De säger att vi inte kan ta dem som gisslan. Men vi ska ju göra det här tillsammans, säger Gunnar Selberg.

Selbergs och kommunledningens primära mål med sitt agerande, är att tvinga fram ett samarbete med staten. Han eftersträvar att få en statlig samordnare.

– Vi måste helt enkelt få in staten i den här matchen. Vår uppfattning är ju att vi ska göra det här tillsammans med LKAB. Det är ju staten som plockar miljarderna härifrån, säger Selberg.

Men varför riktar ni er inte mot departement och ministrar?

– Det är det vi gör.

Ni går ju via LKAB och inte direkt mot staten?

– Vi går direkt. Vi beslutade på senaste arbetsutskottet att tillskriva regeringen nu på en gång. Så organisationen har fått uppdraget. Man kan säkert ha invändningar mot vår metod men vi måste kommunicera med ägaren bakom LKAB.

Har du mandat att tvinga LKAB som kommunalråd i Kiruna?

– Nej, jag kan inte tvinga LKAB till någonting.

Gruvfackets bitska kritik och farhågor tar han tämligen lätt på.

– Ifjol sa LKAB att de måste dra ner produktionen om planerna inte var klara. Och ännu har de inte dragit ner på produktionen trots att nio månader har gått.