Totalt ger det 24 heltidsanställda, rapporterar SR Norrbotten. Ägaren Stenvalls trä meddelar att det kommer ske investeringar på omkring 70 miljoner kronor, det handlar om ny maskinhall, magasin och utrustning. Enligt SR Norrbotten har Stenvalls trä lämnat in ansökningar om bygglov till Haparanda kommun gällande detta.

I ett första skede planeras ett skiftlag, i ett längre perspektiv hoppas företaget kunna köra två skift. En orsak till att Stenvalls trä nu öppnar är dnedläggningen av Rolfs såg i Kalix som i dagarna sågade sista stocken. Detta har öppnat upp för en bättre tillgång till virke, enligt Stenvalls trä:s vd, Folke Stenvall.