Ingvar Lerdin är ordförande i Norrbottens kustfiskares producentorganisation som organiserar yrkesfiskare vid Norrbottenskusten.

– Vi vill ha licensjakt på säl och vi vill ha kvar skyddsjakten för sälarna runt redskapen. Situationen har exploderat och är alarmerande, det är nästan omöjligt att bedriva fiske med rörliga redskap, säger Ingvar Lerdin.

Ingvar Lerdin säger att sälbeståndet ökar kraftigt.

– Det finns väldigt, väldigt mycket säl.

Från när märks ökningen tydligt?

– Vi får backa till 1970- och 1980-talet, då hade vi inga problem med sälen, 1990-talet hade vi det men de senaste fem, tio åren har ökningen till enorma mängder gått fort, säger Ingvar Lerdin.

Ingvar Lerdin säger så här om Sven Nordlunds förslag om hållbar sälförvaltning:

– Det är ett bra förslag. Jag är lite förvånad över att det kommer från en miljöpartist, för rikspolitiskt är det inte det partiet som drivit på i frågan, bra om de gör det nu.

Ingvar Lerdin säger att näringen har signalerat länge och beskrivning är att det nästan är för sent.

– Sälen måste förvaltas. En säl äter fem till tio kilo fisk per dag, det behövs så stora volymer fisk bara för sälen att inte ens miniräknaren räcker till. Tänk bara om det inte fanns licensjakt på älg, älgstammen skulle vara gigantisk – det skulle inte finnas någon skog kvar i Norrbotten.