Efter vårt besök vid Tull­verket i Haparanda följt av ett besök hos deras ­finska kollegor i Torneå har vi stärkts i vår uppfattning att situationen är väldigt allvarlig, att varje år som passerar utan att man satsar på Tullverkets verksamhet är ett år då fler människor riskerar att få sätta livet till på grund av droger och skjutvapen som smugglats in i Sverige.

Tullpersonalen gör ett fantastiskt jobb. Det råder ingen tvekan om den saken. Utan deras yrkesskicklighet hade mängder av narkotika och vapen nått våra gator i stället för att fastna i tullen. Men alldeles för mycket av dessa varor passerar ändå gränsen.

En stor anledning till det är att Tullverket inte har de befogenheter och resurser som krävs för att på allvar bekämpa smugglarna. Vi måste ytterligare försvåra införseln av vapen och narkotika. Därför pekar vi nu ut ett antal åtgärder som krävs för att minska mängden farliga och illegala paket som smugglas in i landet:

• Ge tullen större befogenheter. I dag kan Tullverket inte stoppa vanlig post, om man inte misstänker att den innehåller narkotika, så kallad postspärr. Det innebär att post som innehåller till exempel vapen får tullen inte hålla kvar, även om man tror att det handlar om ett dödligt vapen som är på väg in i landet och ut på gatorna.

Det är förstås helt orimligt. Tullen måste ha möjlighet att stoppa vapen och annat illegalt, farligt gods som smugglas in med post.

• Utöka möjligheten till kamerabevakning. I dag får tullen inte bevaka inpasseringen med kameror när tjänstemännen inte är på plats. Smugglare håller förstås koll på när området är obevakat och passar på att smuggla in det illegala godset när tullens tjänstemän inte är närvarande.

Här måste möjligheterna till bevakning utökas, så att området kan kameraövervakas och vilka fordon som passerar registreras även när det är folktomt. Givetvis måste detta ske i respekt för regler kring integritet och dataskydd.

• Större befogenheter att agera mot olika former av narkotikabrott. Narkotikasmugglingen är utbredd men idag får tullen inte agera mot brott som består av varken bruk eller innehav av narkotika.

Genom att ge tullen mer befogenheter kopplade till narkotika skulle inte bara tullens arbete bli mer effektivt. Det skulle i nästa led också innebära att polis inte behöver tillkallas och därigenom uppehålla två myndigheter med samma utredning.