Jag läser i tidningen att regiondirektören för Region Norrbotten har en lön på 140 000 kr i månaden.

Har ledningen i regionen helt tappat fattningen och har ingen uppfattning om verkligheten?

Vem förtjänar en lön på 140 000 kr i månaden, ungefär fem gånger så hög lön som en vanlig under­sköterska?

Jag kan också läsa att regionrådet Kennet Backgård tycker att det är en rimlig lön.

Man baxnar!

Det är märkligt att genast något ska betalas med skattemedel, till exempel fantasilöner, då går det för sig.

Inte konstigt att vi har en av de högsta lönerna i världen!

I många frågor håller jag med styrande politiska ledningen, men i det här fallet blir betyget ”icke godkänt”!