Skellefteå kommun köper sex helelektriska stadsbussar och öppnar för fler. I Boden går stadsbussarna på lokalt producerad biogas. I Sverige som helhet är fossil diesel snart ett minne blott - men Piteå kommun backar in i framtiden och tänker sig varken kräva elbussar eller biogasbussar.

I Piteås upphandling av kollektivtrafiken lät man operatören själv ange vilka fordon de vill avvända, och fick in anbud med hundra procent euro 6-dieselbussar. Tjänstemännen slog larm och klargjorde att om man vill ha en kollektivtrafik som bidrar till bättre luftkvalitet och minskad klimatpåverkan, så måste man begära det.

Piteå kommun har som mål att år 2030 ha en helt fossiloberoende fordonsflotta. Det är ett klokt och välavvägt mål, helt i linje med det klimatmål som sju av riksdagens partier står bakom (alla utom SD). Det är också samma som många andra kommuner kräver, vilket minskar kostnaderna för både operatörerna och kommunen - och i sista hand förstås för skattebetalarna. Men Piteås politiker tycker det räcker att bussarna kan gå på el en mindre del av sträckan, och i övrigt drivas med diesel. Sex miljoner anslås visserligen för elbussar, men det räcker inte långt om man vill elektrifiera busstrafiken - varför inte helt enkelt begära det man vill ha?

Piteå kommun ställer inte ens krav på att dieseln som används ska tillverkas av den lokala skogsråvaran, vilket imponerar på omvärlden, utan godtar fossildieseln som Sverige importerar från Putins Ryssland och fjärran oljediktaturer.

Biogas utesluter kommunen helt, med argumentet att det inte finns biogas att tanka. På andra håll i landet ser man istället en chans att få med sig kollektivtrafiken i att satsa på detta lokalt producerade, klimatsmarta drivmedlet; t.ex. har Kalmar genom att öppna för biogas fått bussbolagen intresserade i att bygga egna gasmackar. Därmed läggs också grunden för att bättre utnyttja biogaspotentialen, vilket inte en enskild entusiast kan göra. Med biogas för fordonsdrift i både Skellefteå och Boden, är det trist att kommunen slår fast att Piteå fortsatt ska vara en vit fläck på biogaskartan.

Sommarens rekordvärme, torka och bränder har följts av en beslutsamhet i när och fjärran att påskynda klimatomställningen och bidra till att vi klarar klimatmålen. Piteå med omnejd är på många sätt ledande i denna omställning, inte minst på drivmedelssidan, men om inte politiken ändrar sig så förblir busstrafiken ett trist, fossilbaserat undantag i en omvärld som allt snabbare ställer om. Det vore ledsamt om Piteåborna måste räkna med dieselavgaser till morgon, middag och kväll långt in i framtiden - tänk om, tänk förnybart!