LEDARE Det rådde ingen tvekan när näringsminister Mikael Damberg (S) talade vid helgens socialdemokratiska distriktskongress i Piteå. Norrbotniabanan, bygget av en ny kustjärnväg mellan Umeå och Luleå, är ett högt prioriterat projekt för den S-ledda regeringen.

”Beskedet från Stefan Löfven är glasklart. Norrbotniabanan är en strategisk investering. Det första spadtaget ska tas före valet”, underströk Damberg.

Något liknande klarspråk från alliansledaren Ulf Kristersson (M) finns inte.

”Det blev inga klara besked om Moderaterna vill satsa på en Norrbotniabana nästa mandatperiod om alliansen vinner valet”, rapporterade P4 Västerbotten efter oppositionsledarens besök i Umeå 28 mars.

Det är en trist att Kristersson har denna inställning till ett projekt som inte bara har miljömässiga fördelar utan också backas upp av av regionens näringsliv.

Gång på gång har företag som Billerud-Korsnäs, Ferruform, Gestamp Hardtech, SCA Packaging, Setra, Smurfit, SSAB, Stenvalls Trä och Älvsbyhus talat sig varma för behovet av en ny kustjärnväg.

Men hittills har deras argument klingat ohörda hos M-topparna, som annars brukar framställa sig som företagsvänliga. Uppenbarligen gäller dock inte denna näringslivsomsorg de tunga industrierna i norra Sverige.

Det är dock bra att väljarna i Norrbotten och Västerbotten får denna varuupplysning inför höstens val.

Den tydliggör rågången mellan regeringsalternativen och att det spelar roll om rösterna går till S eller M.

Norrbotniabanan är dessutom inte det enda exemplet på regional- och näringspolitiska skillnader mellan S och M. I sitt tal pekade Mikael Damberg på att Moderaterna även gör tummen ned för regeringens satsning på Norrlandsfonden.

Också det skulle vara ett hårt slag mot den regionala tillväxtpolitiken.

Affärsbankerna har dragit ner och stängt många kontor i de fem Norrlandslänen, vilket gör det svårare för mindre företag att få loss kapital. Därför har Norrlandsfonden blivit allt viktigare som ”alternativ bank” för att erbjuda marknadskompletterande lån till företag i småkommunerna i norr.

Det har regeringen insett och tillför därför 200 miljoner kr extra till Norrlandsfonden i årets budget.

Men i Moderaternas budgetmotion prioriteras istället (och ännu en gång!) ett nytt jobbskatteavdrag före pengarna till Norrlandsfonden.

Det understryker betydelsen av att Stefan Löfven, Mikael Damberg & Co får fortsatt förtroende att leda Sverige även efter höstens val.

Socialdemokraterna har en helt annan förståelse än Kristerssons parti när det gäller behovet investeringar i norra Sverige.

Norrbotten har inget att vinna på ett regeringsskifte.