Under torsdagen fanns polis på plats på Hjalmar Lundbohmsskolan för att undersöka uppgifterna om ett grovt olaga hot mot skolan. Uppgifterna om hotet kom från den anonyma appen "Jodel" och det rör sig om en diskussion där en person pekas ut som att denne först skulle skjuta sina föräldrar och sedan fortsätta skjutningen på skolan. Polisen ser väldigt allvarligt på uppgifterna, säger lokalområdeschefen Anette Koivuniemi.

– När det kommer sådana här uppgifter tar vi det alltid på största allvar och måste vidta alla lämpliga åtgärder, säger hon.

Därför informerades skolpersonal om situationen under dagen via rektorerna på Hjalmar Lundbohmsskolan. Utredningen har också pågått, men polisen har inte någon misstänkt i nuläget och har heller inte kunnat finna den "säkra källa" som uppges på Jodel.

Artikelbild

– Nej, det finns ingen misstänkt i nuläget och vi har inte kunnat hitta ett uttalat hot heller utan bara en diskussion om en situation, säger Anette Koivuniemi.

Polisen utreder fortfarande händelsen som grovt olaga hot, men rekvisit så som uppsåt och gärningsman saknas i nuläget.

– Vi har inga belägg för att ett hot har uttalats.

Det finns uppgifter som talar för att det kan röra sig om ett annat brott, nämligen falsk angivelse eller förtal. Det vill säga att någon hittat på uppgifterna om hotet i syfte att skada den som utpekas.

– Om det är så är det naturligtvis jättetråkigt för den person som kan ha blivit utpekat, säger Anette Koivuniemi.

Hon säger också att polisen kommer att släppa ett pressmeddelande med mer information senare under dagen.