Kommande skolchefen är en av de som får smaka på en rejäl skopa av kritiken som Skolinspektionen kommer med.

Gårdbyskolan, där Leif Rönnbäck är rektor, visar stora brister och om man inte löser det innan 12 augusti så föreläggs kommunen 400 000 kronor i vite.

På skolan får inte elever med behov av särskilt stöd tillräcklig stöttning och eleverna får inte i tillräcklig utsträckning veta vad som krävs av dem för att klara övergripande mål och riktlinjer i skolan.

Artikelbild

| Leif Rönnbäck är rektor på Gårdbyskolan innan han tar över efter pensionerade skolchefen.

Att se till att personalen anmäler till rektorn om en elev behöver annat stöd än det man redan har testat. Det låter enkelt. Men Skolinspektionen anser att Gårdbyskolan inte har klarat av det.

– Det är kanske inte så självklart som det låter om man inte har utbildning. För en utbildad lärare är många saker självklara, men om en i personalen saknar utbildning så är det enormt viktigt med tydlig information, säger Leif Rönnbäck och fortsätter:

– Självklart måste jag rannsaka mig själv i allt som jag gör. Jag är ytterst ansvarig och måste ta på mig de brister vi har. Jag kan inte slå ifrån mig och säga att det är någon annan som har gjort fel.

Bristen på behöriga lärare i Pajala är tydlig och det här är priset man kan få betala, menar Rönnbäck.

– Vi har ny personal och det här är en av kommunerna med nästan 50 procent obehörig personal.

Rönnbäck säger att man har jobbar intensivt med att förbättra arbetet genom fortbildning.

Förutom Gårdbyskolans 400 000 riskerar kommunen att få ytterligare 600 000 kronor i vite på grund av andra brister i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Kommunen har brustit i tillgången till psykolog och studievägledning. Man har även misskött hur mar skött undervisningen för nyanlända.