Moderaternas tyngsta fästen, Stockholms län och stad, vill helt lägga ned public service. I våras röstade 08-moderaterna igenom ett förslag om att helt skrota Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.

Moderaternas partistämma i höst gick inte riktigt så långt. Men partistämman öppnar för viss reklamfinansiering av public service och för att göra programbolagen smalare. Pressad på vad som kan plockas bort svarar partisekreteraren Gunnar Strömmer "kanske stora sportevenemang eller viss underhållning".

Även i Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna finns krafter som verkar i samma riktning, som talar om att ”skala av krimskramset” och skapa ett "smalare public service".

Med andra ord: Om högerpartierna får råda väntar stora förändringar för SVT, SR och UR. Då kommer programtablåerna att stöpas om radikalt och rikta sig till en smalare publik.

Det skulle i så fall vara ett kraftigt avsteg från de uppdrag som präglat public service under årtionden.

Hittills har det funnits stor politisk samsyn om att programbolagen ska svara för sådant som både är brett och smalt – både Melodifestivalen och program för minoritetsgrupper, både sändningar från fotbolls-VM och djuplodande dokumentärer, både brittiska deckare och hemlagade dramaproduktioner.

I alla dessa avseenden har public service också varit totalt överlägsna alla kommersiella alternativ. SVT  har utvecklat starka publikmagneter som Melodifestivalen, "På spåret" och "Vår tid är nu" parallellt med att bolaget producerat nyhetsprogram för finsktalande, hörselskadade och samer.

Kultur, nöjen, sport, tung samhällsbevakning, debatt, allsidig nyhetsförmedling och annat har existerat sida vid sida.

Uppenbarligen är utbudet även uppskattat av tittarna och lyssnarna. SVT och SR står mycket starka förtroendemässigt, enligt den årliga SOM-undersökningen. 67 procent har mycket stort eller ganska stort förtroende för SVT, bara sju procent har ganska litet eller mycket litet förtroende. För SR är siffrorna 70 procent respektive 14 procent.

Det är siffror som borde göra att riksdagsmajoriteten avvisar förslagen från högerpartierna och istället månar om den nuvarande inriktningen för SVT, SR och UR. 

I ett starkt kommersialiserat medielandskap finns goda skäl att slå vakt om en radio och television i allmänhetens tjänst. Public service gör nytta för både demokratin och för mediemångfalden.