Pajala har fått ett antal miljoner för näringslivsutveckling från staten enl info i KS. Sedan får fullmäktige och kommunstyrelse i Pajala i tidningarna läsa om att kommunledningen, bestående av politiska vildar och vänsterpartister, är i full färd med att anställa en ny byråkrat i kommunhuset som ska sköta näringslivsutvecklingen i kommunen. Enligt media ska en näringslivsstrateg anställas för att fixa detta.

En så viktig strategisk fråga som näringslivsutvecklingen borde enligt vanliga demokratiska spelregler naturligtvis behandlas i kommunstyrelse och fullmäktige, särskilt när det rör sig om så stora åtaganden. Så icke i Pajala, men vi får väl hoppas på förändring till hösten.

Vi Kristdemokrater skulle vilja välja en helt annan väg än att anställa en ”expert”. Det finns nämligen många exempel på hur kommuner vänt sig till de verkliga experterna, företagarna, för att komma framåt i en sådan ödesfråga.

Därför kommer vi inom Kristdemokraterna, om vi får något att säga till om efter valet, medverka till nystart i Pajala genom att skapa ett forum där näringslivet får en avgörande roll i utvvecklingen, just tack vare deras kunnande.