Småbarn är mer utsatta för flamskyddsmedel än vuxna personer i hemmiljön, enligt en avhandling vid Stockholms universitet.

I avhandlingen analyserades blodprover från ett antal barn, 11-15 månader gamla, och deras mammor. Resultat: Halterna hos barnen var två-tre gånger högre än hos mammorna. Nivåerna vad dock fortfarande låga och utgjorde ingen fara för hälsan.

Flamskyddsmedel sprids via mat och damm och kan, i höga koncentrationer, rubba kroppens hormonbalans.