Stadsbyggnadskontoret och Luleå näringsliv har nu förhandlat med det nybildade bolaget Pinnacle Sweden AB om tomten där de stora dataserverhallarna ska ligga.

Förhandlingarna har utmynnat i ett avtalsförslag, som kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott ska ta ställning till på måndag.

Avtalet ser ut så här:

4 Pinnacle Sweden AB köper området, 346 000 kvadratmeter, för 6,6 miljoner kronor. Detta under förutsättning att alla tillstånd för bygget går igenom. Den skog som ska avverkas tillfaller kommunen.

4 Kommunen ska flytta en stig som löper genom området, bygga vändplaner och flytta en dagvattenledning.

Vatten och avlopp
Luleå kommun och Pinnacle Sweden har även förhandlat fram ett avtal om vatten och avlopp. I det åtar sig kommunen att leverera maximalt 900 000 liter renvatten per dygn till hallarna.

Kommunen ska kunna ta emot maximalt 228 000 liter avloppsvatten från anläggningen.

Om kommunen inte kan leverera eller ta emot de här mängderna så får den betala ett skadestånd på 20 000 kronor per dygn.

Den nya detaljplanen för området ska också behandlas på måndag - bara tre dagar efter att byggnadsnämnden tagit ställning till planen på ett extramöte.

Facebook
Pinnacle Sweden är ett bolag som sköts av affärsjurister från advokatbyrån Mannheimer & Swartling i Stockholm.

När bolaget ansökte om miljötillstånd hos länsstyrelsen skrev man att Pinnacle är "helägt av ett stort amerikanskt bolag" med "global kunskap ifråga om att driva serveranläggningar för Internet".

Anläggningen i Luleå ska kunna lagra moderbolagets "internethemsidor i Europa". Enligt tidigare uppgifter till NSD handlar det om Facebook.