Boden Gamecamp är i dag en integrerad del av Bodens Business Park - hit söker sig studenter från hela Sverige för utbildning i den digitala framtidsbranschen. På Boden Gamecamp finns just nu två utbildningar: en inom indiespelutveckling (speldesigner/spelprogrammerare) och en yrkeshögskoleutbildning för webbutveckling med inriktning mot e-handel.

– Vi har fått möjlighet att få hjälp av utbildningsansvarige så våra elever kan genomföra sitt tillval i spellokalerna. Eleverna är här två dagar i veckan i tretimmarspass, säger Nilsson.

Teknikprogrammets engelskalärare Carl Anrep skjutsar dit och är med eleverna.

Artikelbild

| Gruppen samlad. Thomas Nilsson och Carl Anrep, lärare på teknikprogrammet, huvudläraren Oskar Petersson och gymnasieeleverna Suad Huseynli och Selma Knuttsson.

– Jag är väl inblandad för att jag har ett stort intresse och erfarenhet av spel, säger han.

Selma Knutsson och Suad Huseynli, som går tredje gymnasieåret valde spelutvecklingspaketet, programmering och gränssnitt design, på 200 gymnasiepoäng som ett individuellt tillval.

– Tillvalen betygssätts som vanliga ämnen. Däremot behövs inga förkunskapskrav utan eleverna börjar från början, säger Nilsson.

Selma Knutsson som är inne på sitt tredje pass är nöjd med tillvalet. Hon läser grenen design på teknikprogrammet.

Artikelbild

| Selma Knutsson, läser design på teknikprogrammet.

– Jag tror att många elever kanske valde matte, engelska eller fysik som tillval för att det här är något helt nytt. De kanske ville rikta in sig på säkra kort som de kände till, säger hon.

Själv har hon inte haft så bra koll vad spelutvecklingspaketet innehöll.

Artikelbild

| Thomas Nilsson, programsamordnare och lärare och Carl Anrep, engelskalärare på teknikprogrammet.

– Jag valde ändå det när tillfället dök upp eftersom det är en spetsinriktning. Jag gillar design och tror nog att även spelutbildningen funkar för mig, säger Selma Knutsson.

Suad Huseynli läser grenen informationsteknik och är intresserad av programmering. Han kommer att studera vidare.

Artikelbild

| Suad Huseynli, funderar på arr bli programmerare och det var därför som han valde spelutvecklingsprogrammet som tillval.

– Jag tyckte det var lika bra att pröva det här för att veta om det var något som jag ville göra senare, säger Suad.

Eleverna tycker också det är bra att tillvalet hör ihop med teknikprogrammets båda delar.

Tillvalet kommer nästa läsår att erbjudas alla gymnasieelever. Oskar Pettersson, utbildningsansvarig framför allt på indiespel och gamemaker är huvudlärare för gymnasiesatsningen.

– Pilotprojektet gör att vi kan få en aning om vad som är lämpligt och i vilken takt vi ska köra de olika momenten. Dessa ligger ganska nära hur Gamemaker är upplagt. Vi har ett beprövat program men det är alltid justeringar som kan behövas när det gäller olika åldersgrupper.