Imorgon den 14 augusti träffar jag de kommuner som tidigare i år drabbades av Nextjets konkurs för att diskutera hur vi framåt säkrar de regionala flygplatserna. För Norrbotten och Västerbotten orsakade konkursen att vissa orter stod helt utan möjligheter till snabba transporter. För oss socialdemokrater är det tydligt att vi inte kan lägga över hela ansvaret för samhällsviktiga funktioner som inrikesflyget på marknaden. Istället behöver vi stärka det statliga ansvaret. Vi vill se ett starkare samhälle där hela landet ska leva. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Ska hela Sverige kunna leva behöver vi också kunna garantera fungerande transporter och service i hela landet. Därför har denna regering utlokaliserat myndigheter, säkerställt statlig service och tagit ett större ansvar än vad tidigare regeringar har gjort för att investeringar görs i hela landet.

Regionala flygplatser fyller en viktig funktion för tillgängligheten i ett avlångt land som Sverige. För tillgängligheten har dock Nextjets konkurs varit förödande. Med en dags varsel ställdes kommuner i landsbygd helt utan flygförbindelser och Nextjet ställde resenärer helt utan service, svar eller kompensation. Ägarna smet undan ansvaret och lämnade stora skulder efter sig. I det läget var det viktigt att agera från samhällets sida. Redan 48 timmar efterkonkursen kunde regeringen och Trafikverket presentera en rad åtgärder för att lösa situationen.

Trafikverket påbörjade då nya upphandlingar för linjerna mellan Arlanda och Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Gällivare och Arvidsjaur. För de tre förstnämnda användes ett sk nödförfarande som innebär att upphandling av nytt flyg kunde påbörjas omedelbart.

För flyget till och från Arvidsjaur och Gällivare gjorde EUs-regelverk frågan mer komplicerad. EUs regelverk ställde nämligen krav på att garantera rätten för alla europeiska flygbolag att konkurrera om upphandlingen under hela två månader. Jag uppmärksammade snabbt EU-kommissionen om de begränsningar som deras förordning innehåller. För mig är det tydligt att vi inte kan ha en ordning där flygbolagens rätt att agera på en marknad sätts före statens möjligheter att säkra ett fungerande inrikesflyg.

I dagarna kunde Trafikverket ge besked att vi nu också säkrat flygförbindelser för Gällivare och Arvidsjaur - på snabbast möjliga tid utifrån de EU-regler som gäller. Det är naturligtvis glädjande men vi behöver förändra reglerna för trafikplikten och därför har vi sedan tidigare påbörjat en översyn av landets alla flygplatser i syfte att stärka den statliga styrningen.

Jag vill se en starkare av statlig styrning och förbättrad samverkan med de aktörer som finns. Nextjet-konkursen har visat att marknaden inte är den mest effektiva när det gäller att säkra tillgänglighet och service i hela Sverige. Därför krävs nya regler för trafikplikt och stabila förutsättningar för ett fungerande inrikesflyg.