Miljöpartiet de gröna i Norrbotten vill påskynda färdigställandet av Norrbotniabanan. Redan under nästa mandatperiod kan bygget påbörjas från Luleå ner mot Skellefteå.

Nyligen påbörjades bygget av Norrbotniabanan från söder. Nu behöver en nyvald riksdag prioritera att höja byggnadstakten. Norrbotten och hela Sverige kommer dra nytta av Nottbotniabanan. Ju tidigare den blir klar desto större blir samhällsvinsterna. Vi vill därför att bygget ska pågå från båda hållen samtidigt.

En förbättrad järnvägsinfrastruktur i Norrbotten vinner hela Sverige på. Näringslivet i Norrbotten har länge efterfrågat stabilare järnvägstransporter, något som förutsätter att järnvägsinvesteringar genomförs.

När Norrbotniabanan färdigställts kan restiderna för persontrafik kortas rejält jämfört med idag. Den regionala pendlingstrafiken förenklar för människor som bor och verkar i Norrbotten. Med kortare restider underlättas jobb och studier, arbetsmarknaden växer och den ekonomiska utvecklingen stärks.

Från Luleå kommer det ta cirka 20 minuter att resa till Piteå. Från Piteå till Skellefteå kommer det ta cirka 25 minuter och mellan de två stora studentorterna Luleå och Umeå kan ta cirka 1,5 timme att resa. Från Stockholm kan man komma till Luleå på under 6 timmar.

Nu har bygget av Norrbotniabanan påbörjats, nu gäller det att bygga klart snabbt och då behöver vi bygga från båda hållen samtidigt.

Peter Eriksson (MP)

Riksdagskandidat Norrbotten

Annika Eriksson (MP)

Kandidat till Region Norrbotten

Jan Nyberg (MP)

Kandidat till Luleå ↔Kommunfullmäktige