– Det finns flera studier och rapporter som visar på att insekterna försvinner i ganska snabb takt. Både arterna och antalet insekter minskar drastiskt och därför krävs det åtgärder på flera fronter, säger Sara Chlot, miljöstrateg Bodens kommun.

Insekterna är oerhört viktiga för att ekosystemet ska fungera som det ska. Med en bikupa på taket vill kommunen både belysa frågan och hjälpa honungsbina lite på traven.

– Pollinatörer behövs, de är ju grunden till våran mat. Pollinatörerna är ju de som bygger upp det vi behöver. Ett bisamhälle gör också sin verkan, säger Carl-Göran Olofsson, biodlare och ansvarig för skötseln av den kommunala bikupan.

Artikelbild

| Bikupan har fått namnet BIförvaltningen.

Av hänsyn till insektslivet har parkenheten också väntat särskilt länge med att klippa många grönytor i sommar.

Bikupan, som fått namnet Biförvaltningen, kommer att invigas inom de närmaste dagarna.