Vernissagen i Kiruna stadshus i kväll lyfts fram som startskottet i det nyinstiftade länskonsmuseets verksamhet. Ännu finns bara pengar så det räcker till tre projekt som ska pågå under tre år och hur en framtida byggnad ska finansieras är inte klart på långa vägar.
Men någonstans ska man börja och vad vore mer lämpligt än en utställning som ska turnera i länet där båda ska kunna tilltala konstälskarna och fånga in de som ännu inte vet om att de är det.
Utställningen går under namnet Tro, hopp och kärlek och har temat människan i landskapet. Victoria och Agnetha Andersson i konstcentrumet Koncentrat har fått i uppdrag att välja bland de 200 objekt som finns i Kiruna kommuns samling av verk av Kirunastipendiater.

Det blev ett brett urval från olika stilar och epoker samt en tämligen lika fördelning av kvinnliga och manliga konstnärer. Det gemensamma draget är att det i huvudsak handlar om föreställande motiv. Det ska vara lätt att ta in och förstå, dock utan att man behöva tro att man har hamnat på Hötorget.
Samtidigt ska den ovane konstkonsumenten få en upplevelse. Betraktaren ska ana att det finns något underliggande bortom det uppenbara som konstnären vill förmedla med sitt verk. Landskapet är inte bara avbildat, utan också tolkat.
- Landskapet kan vara laddat på så många olika sätt. Det är inte så konstigt landskapets används så ofta i till exempel film för att förstärka känslor. vi har sett att det har funnits en tradition av landskap sedan Kirunastipendiet inrättades för 50 år sedan, säger Agnetha Andersson.

Utställningen invigs alltså i Kiruna och stannar tre veckor. När den når Luleå i april 2011 har den besökt länets samtliga kommuner. Nästa anhalt är Korpilombolo i Pajala kommun där man kan förmoda att det inte har varit många konstutställningar av den här digniteten på ett tag.
- Förhoppningen är att människor ska få känslan av att konsten faktiskt kommer till mig. Jag tror att folk ska få en häftig upplevelse av att se konsten live, säger Agnetha Andersson.
På varje utställningsort ska skolungdomar dessutom få gå en tvådagars workshop och själva få prova på att skapa.

Måhända kan man spåra en agenda bakom utbildningsinsatsen. Med större intresse, kunskap och medvetenhet för konsten bland norrbottningarna ska manegen vara krattad för ett fortsatt arbete och en fortsatt utveckling av länskonstmuseet.
Vandringsutställningen är också ett sätt att betona att länskonstmuseet inte bara är en angelägenhet för Kiruna, även om stadens konstvänner och kommunpolitiker gärna ser att en framtida byggnad placeras där.
De andra två projekten inom ramen för länskonstmuseet håller som bäst på att förberedas. Det ena är en lärarhandledning där elever ska diskutera vad konst är och prova på olika former av uttryck.
Den andra är en utställning med konstnärer från Norge, Sverige och Finland kallad Spets. Det blir allt annat än en introduktion.
- Där ska vi visa det häftigaste just nu, säger Victoria Andersson.