I april avslöjade Expressen "Stasiprästen" inom Luleå stift. Tusentals dokument från Stasis rekonstruerade arkiv visade att den forne österrikaren/östtysken hade angett studiekamrater och sedan fortsatt att spionera för Stasi i Sverige, ända fram till murens fall 1989.

Mannen, som därefter
arbetade 17 år som präst
i norra Västerbotten, förnekade själv uppgifterna.

"Inga tvivel"
Men nu bekräftas avslöjandet av Luleå stifts jurist Anna Wernqvist, som själv har satt igång en utredning. I början av juni besökte hon Stasiarkivet - BSTU - i Berlin, där tjänstemän kunde visa dokument som intygar att prästen de facto var agent
i över 20 år.

Artikelbild

| Anna Wernqvist, stiftsjurist. FOTO: GÖRAN STRÖM

- Enligt dem finns det
ingen tvekan om att han har lämnat uppgifter till Stasi de här åren. Det finns ingen möjlighet att handlingarna skulle vara manipulerade, säger Anna Wernqvist till NSD.

"Aldrig jobbat i Norrbotten"
Mannen kom till Sverige
i slutet av 60-talet och arbetade under många år inom universitetsvärlden, innan han fick anställning som präst och kyrkoherde i Västerbotten i mitten av 90-talet.

- Han har aldrig jobbat
i Norrbotten utan hade församlingen i Västerbotten som arbetsgivare. De hade kunnat få dokumenten
tidigare. Men Luleå stift sköter tillsynen, så vi fick till slut också godkänt att ta del av dokumenten och utreda det vidare, säger Anna Wernqvist.

Eftersom mannen blev verksam inom Luleå stift först efter 1989 kan han inte ha fortsatt sitt dubbelliv som Stasiagent därefter.

Artikelbild

| Domkyrkan i Luleå

Han har inte heller dömts eller lagförts för spioneri
i Sverige.

Får konsekvenser
Men den 69-årige prästens förflutna får ändå konsekvenser - trots att han nyligen gick i pension.

- Präst är man tills man dör och då ska man inte bara följa allmän arbetsrättslig lagstiftning, utan även ha ett levnadssätt och värderingar som överensstämmer med Svenska kyrkans, säger Anna Wernqvist.

Om Luleå stifts utredning visar att mannen har gjort något som strider mot prästers vigningslöfte finns tre tänkbara scenarior.

- Då kan han få en skriftlig erinran, en prövotid eller så kan han obehörighetsförklaras. Det finns ingen vägledning i tidigare praxis. Vi vet ännu inte heller hur han kommer att ställa sig till uppgifterna.

Hur ofta förekommer det att en präst obehörigförklaras?
- Väldigt, väldigt ovanligt. Vi hoppas få Stasis handlingar inom några veckor. Besked lämnar vi i september, säger Anna Wernqvist, Luleå stift.