2018 är ett år där vi skall välja i tre val. Riksdag, landsting och kommun. Vi som den senaste mandatperioden fått förtroendet att förvalta och utveckla vår kommun kan se tillbaka på många intressanta och viktiga beslut. Att lyssna på medborgare och väljare är det viktigaste för oss folkvalda. Sedan är det helt omöjligt att genomföra allt som föreslås. Det blir många gånger kompromisser och i vissa fall helt omöjligt att genomföra.

Vi får under året många så kallade medborgar­förslag, en del helt irrelevanta men många både ­intressanta och fullt möjliga att sätta i verket.

Vi som arbetat med fritidspolitiken i Luleå kan konstatera att mycket är gjort under åren och att stora investeringar är på väg. Vi bygger ett nytt badhus på Hertsön, en helt ny gymnastikhall och kan genom denna tillgodose Luleå­gymnasterna sitt stora ­behov av lokaler. Vi har i dagarna beslutat att köpa tillbaka Porsöhallen och kan genom denna verka för en större möjlighet till idrott i  området. I hallen finns ­potential för andra aktiviteter som kan bli viktiga för ungdomar i närområdet.

Sedan tidigare finns fem ishallar, elva konstgräsplaner, pistade skidspår där vi kan förlänga säsongen med konstsnö. Dessutom har vi vår isväg som sträcker sig runt Luleå centrum och lockar människor från när och fjärran. Vi driver fritidsgårdar i de flesta av våra bostadsområden. Vi lägger även en hel del resurser för att ungdomar skall ha möjlighet till ridskola. Vi har under många år arbetat för bra förutsättningar för våra elitlag.

Restaureringen av Coop Arena och ombyggnaden av Pontushallen ger våra lag de bästa förutsättningar att locka publik, ordna event och skapa så mycket mer runt sina matcher än vad den traditionella idrotten tidigare har gjort. ombyggnaden av gamla Pontushallen ger flera idrotter och aktiviteter nya möjligheter till bra verksamhet.

Vi vet att Luleå ligger i framkant när det gäller idrott, fritid, motion och föreningsliv. Vi hoppas kunna bära ansvaret även under nästa mandatperiod genom att fortsätta förvalta men framförallt fortsätta utveckla Luleå som en fantastisk stad att bo, arbeta och trivas i.