Mats Olofsson, virkesområdeschef Norra skogsägarna, säger att det är ett par år sedan de köpte marken av Haparanda kommun och beslutade att bygga mätstationen som de nu investerat omkring 3,2 miljoner kronor i.

Nu står den alltså klar och ett 100-tal människor – många skogsägare – kom för att ta del av nyheten.

– Det är bra att vara med när det händer saker här, säger skogsägaren Gunnar Hannu från Risudden som har med sig kompisen Östen Perttu från Korpikylä och hunden Bamse.

Artikelbild

| Mats Olofsson och Pär Lärkeryd berättar om anläggningen. Einar Sjöberg, två år, syns närmast.

Pär Lärkeryd, Umeå, vd Norra skogsägarna, säger att det är marknaden nu och framåt som lockat till satsningen i Haparanda.

Avseende massaveden – som är den som i nuläget tas emot och mäts vid den nya mätstationen – så väntar ljusa tider:

Metsä i Kemi, Finland, ska bygga ett helt nytt massabruk som väntas bli Nordens största förbrukare av massaved.

– Behovet väntas bli sex miljoner kubikmeter vilket är en fördubbling jämfört med tidigare, säger Pär Lärkeryd.

Artikelbild

| Östen Perttu och Gunnar Hannu med hunden Bamse.

Invigningen förrättas när Martin Savilahti från Kuivakangas rullar in med full last, 45 till 50 kubikmeter, som senare ska vidare till Metsä i Finland.

När han kört in i virkesmätningen och fått klartecken, efter registrering i den så kallade teknikboden, kan han fortsätta färden.

Artikelbild

| Martin Savilahti visar på skärmen hur lasten registreras.

Emellanåt blir det stickprover på lasten och då blir Bengt Lindgren, vars företag ligger granne med mätstationen, involverad i arbetet med att lägga ut den.

Mätningen genomförs då av Biometria (virkesmätarförening), som är en fristående organisation.

Artikelbild

| Timmerbil rullar in på mätstationen.

Norra skogsägarna har sågverk i Sävar och i Kåge.

Har Norra skogsägarna intresse av att äga verksamheten som finns vid Setra Rolfs i Kalix?
Artikelbild

| Timmerbilen.

– Nej. Med de sågverk vi har, som vi satsar fullt ut på, så har vi en balans sett till vår virkesfångst. Med ännu ett sågverk så skulle vi hamna i händerna på bolagen och vi vill inte försätta oss i den situationen, säger Pär Lärkeryd som på frågan om det påverkar Norra skogsägarna om det blir så att Setra Rolfs verksamhet läggs ned säger så här:

– Det påverkar inte oss. Däremot är det tråkigt för arbetstillfällena i Kalix och ur aspekten att vi är mån om att det finns privat industri. Det är i vårt intresse att det finns privata aktörer. Vi ser gärna att verksamheten vid Setra Rolfs finns kvar.