En tankbil hade fyllt på oljan och föraren glömde att stänga en lucka, vilket fick till följd att en stor mängd olja läckte ut i en kurva.

Räddningstjänsten arbetar med att sanera området och ta upp oljan. Arbetet underlättas av att personalen i tankbilen använt sand och vallat in oljan, så att spridningen begränsats. Allt enligt inre befäl vid räddningstjänsten i Piteå.