Det handlar om festkvällen den 29 september förra året på Western Farm vilket utmynnade i den varning som Bodens kommun meddelat med stöd av alkohollagen och som förvaltningsrätten i den överklagande domen fastställt.

Farmens ägare har nu anlitat en advokatbyrå och överklagat till kammarrätten. Farmen anser att kommunen inte anses ha uppfyllt sin bevisbörda i väsentliga delar och att det finns stora oklarheter rörande vad som egentligen ligger bakom de ordningsstörningar som förekommit. Enligt Farmen finns det därför anledning att betvivla "riktigheten" i förvaltningsrättens dom.

Farmen delar inte kommunens synpunkter på graden av oordning på serveringsstället och inte heller orsakerna bakom den oordning som kan anses ha förelegat den kvällen. Farmen hävdar att ett stort antal personer olovligen tagit sig igenom staketet. Farmen har också enligt kommunen haft för lite ordningsvakter för tillställningens storlek som inte kunde hantera situationen.

Polisen uppgavs också ha fått "köra skyttetrafik" med berusade personer, gästerna fått beställa för mycket alkohol, idkontroller har inte fungerat och även minderåriga har tagit sig in. Det ska också ha skett sju omhändertagande av berusade personer och förekommit narkotikabrott.

Farmen vill i första hand att kammarrätten ska ändra förvaltningsrättens dom. Vilket betyder att upphäva kommunens tidigare beslut om varning enligt alkohollagen. I andra hand yrkas att varningen istället ersätts med en erinran.