Det verkar finnas ett samband mellan att vara man, plågas av stress och högre dödlighet. Men varför det inte går att se samma samband för kvinnor, är oklart.

Det vet vi faktiskt inte riktigt. Vi kan inte slå fast vad den här könsskillnaden beror på. Men det skulle till exempel kunna vara svårighetsgraden av de tidigare hjärt- kärlsjukdomarna eller diabetes, säger Eleonor Fransson, epidemiolog vid Hälsohögskolan Jönköping, till Vetenskapsradion.

Det forskarna gjort är uppföljningarna av tidigare hälsokontroller där över 100  000 personer svarat på hur de upplevde stressen på arbetsplatsen samt även angivit övriga sjukdomar. 14 år senare tittade forskarna i patientregister för att se hur det gått.

Resultaten visar ett samband, men det går inte att fastställa något direkt orsakssamband, då hade ytterligare studier krävts. Det finns inte heller några data för hur stressen utvecklats för personerna i studien över tid.