I alla länder och i alla tider har människor slagit ihjäl varandra. Men att något så primitivt som dödligt våld kan rymma nationella skillnader kanske inte är något de flesta av oss går omkring och tänker på.
I Sverige och Finland påverkas det dödliga våldet i hög utsträckning av vårt sätt att konsumera alkohol. Standardmordet i båda länderna sker när två manliga bekanta eller vänner sitter hemma hos någon och dricker. Bråk uppstår och plötsligt ligger en död. Mordvapnet? En kökskniv.
??Morden är oftast inte överlagda utan sker spontant. Egentligen är det bara slumpen som avgör vem av de två som blir dödad, säger Johanna Hagstedt, utredare på Brå, som deltar i den internationella jämförelsestudien mellan Sverige, Finland och Nederländerna.
Mord på landsbygden
I Nederländerna är situationen en annan.
??De har en annan gängkriminalitet och deras mordstatistik blir därefter, säger Johanna Hagstedt.
Gängens benägenhet att ta till våld gör att de nederländska morden oftare sker på öppen gata, med skjutvapen. Morden sker oftast i städer där gängen håller till.
I Finland sker tvärtom flest mord ute på landsbygden.
??I Finland verkar det som att de marginaliserade personerna finns på landsbygden, till skillnad mot i Nederländerna. Sverige hamnar någonstans mitt emellan.
Varierande mordrisk
Alkoholen finns inte ens med som variabel i den nederländska mordstatistiken. Johanna Hagstedt kan inte tolka det på annat sätt än att alkoholen inte är ett lika stort problem där. Hon säger att det finns svensk forskning som visar att det under de senaste 100 åren funnits ett glasklart samband mellan mängden alkohol som konsumeras och antalet mord.
Men hur farligt är det i Sverige egentligen? Rapporter om gatuvåld och oprovocerat våld ger ju lätt en känsla av att risken att råka illa ut är ganska stor.
??Jag brukar säga så här när kompisar frågar: Lever du som kvinna inte i ett destruktivt förhållande med en man som slår dig, och om du som man inte tillhör någon marginaliserad grupp samt missbrukar alkohol, alternativt är kriminell, så ligger du ganska bra till.