På måndag avhandlas antagandet av detaljplanerna för etapp 2 och etapp 3 i Gruvstadspark 2 av kommunstyrelsen i Kiruna, om förslaget att anta avtalet klubbas där går frågan vidare till kommunfullmäktige. Det rör sig om stora delar av centrala Kiruna där bland annat Snusdosan och Spottkoppen samt Folkets Hus och Ferrum ingår. Och det är bråttom, om detaljplanerna inte antas kan det få ödesdigra konsekvenser för LKAB.

– Då måste vi börja planera för neddragningar i de norra delarna av gruvan. Initialt kan det röra sig om personalneddragningar och en minskad produktion på två miljoner ton om året. På längre sikt mycket mer, säger Stefan Romedahl, produktionsdirektör Division Norra LKAB.

Tidigare har Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson framhållit att man inte tänker anta några detaljplaner om inte en ny järnvägsstation säkrats, samma hållning hade kommunen när nya E10:s sträckning förhandlades. Men Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala Universitet, framhöll i underlaget till Riksrevisionens rapport som kom vid årsskiftet att ett sådant förhållningssätt kan vara tjänstefel och därmed brottsligt.

Artikelbild

| Kristina Zakrisson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Kiruna. Hon skriver regelbundet i NSD.

– Man får inte avtala om myndighetsutövning. Brottet begås om det finns en detaljplan som är förberedd och klar att antas och myndigheten säger uttryckligen till någon: "För att vi ska anta detta så kräver vi att..." och ställer upp fullständigt ovidkommande villkor för att utöva myndighet, säger Olle Lundin.

Det vill säga en situation där kommunen håller på detaljplanen för Gruvstadspark 2, etapp 2 som innefattar centrumbyggnader, men inte järnvägsstation för att säkerställa finansiering för sagda järnvägsstation kan vara brottslig.

Samtidigt kan antagandet av detaljplanen, vilket sker på kommunfullmäktige, skjutas upp på grund av att man inte får majoritet för beslutet.

– Och det är ju en av svagheterna i konstruktionen av detta samarbete mellan kommunen och LKAB. Ingen kan garantera att fullmäktige säger att det här blir bra, säger Olle Lundin.

Artikelbild

| Direktör. Stefan Romedahl, produktionsdirektör Division Norra LKAB.

– Där befinner sig ju LKAB i ett fantastiskt underläge i och med att man är beroende av detaljplanerna.

I en krönika publicerad i NSD 8/3 säger dock Kristina Zakrisson att hon efter regeringens skrivelse till Trafikverket känner sig trygg att man kan både fatta beslut om detaljplaner och nå en lösning på järnvägsstationens placering som kommunen känner sig nöjd med.

Har du ändrat uppfattning angående "ingen järnväg, inga detaljplaner"?

– Både och, egentligen har jag inte ändrat uppfattning vad gäller järnväg. Men efter att ha varit i kontakt med Trafikverket.

Nu har det inte gått så långt att kommunen avstått från att ta upp detaljplaner på dagordningen, men det har kommit på tal.

Men att avtala om myndighetsutövning är ju ett brott.

– Då säger vi i och för sig så här, vi avtalar inte om myndighetsutövning, utan om vi ska ändra en detaljplan så är det ett politiskt beslut. Vi ska faktiskt avveckla ett samhälle och då behöver vi vissa garantier för att det byggs upp igen.

Är ni beredda att begå brott för det?

– Nja, jag anser ju inte att det vore att begå ett brott. Men som sagt var så har jag lyft detaljplanerna till kommunstyrelsen.

Något som är Kristina Zakrisson skyldighet som kommunstyrelsens ordförande.