Läs mer: Polistillslag.

Läs mer: "Försett många med narkotika"

Men domstolen anser inte, som kravet var från kammaråklagare Rickard Finnberg, att bevisningen räcker hela vägen för att fälla 33-åringen för grovt narkotikabrott.

Artikelbild

| Utslag. Gällivare tingsrätt dömer en 33-årig man till ett och ett halvt års fängelse för narkotikabrott. Inte grovt narkotikabrott som åklagaren yrkat på.

Sammanfattningsvis konstaterar Gällivare tingsrätt följande:

Även om mycket talar för att omfattningen av den narkotika som 33-åringen har hanterat och sålt når upp till grovt brott, går det inte "med säkerhet att säga att brottsligheten utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i en sådan större omfattning". Hur många gånger 33-åringen har legat bakom beställningar och hur stora mängder det har handlat om, har inte heller gått att fastställa, menar domstolen. De fastställda beslagen av narkotika och försäljningarna i sig är inte heller tillräckligt för att brottsligheten är att bedömas som grov.

Gällivare tingsrätt dömer 33-åringen till fängelse i ett år och sex månader.

I samma mål döms en 25-årig man till sju månaders fängelse för narkotikabrott och fyra personer till dagsböter för ringa narkotikabrott.

33-åringen förblir häktad i väntan på att domen vinner laga kraft.