Anette Ek Lindqvist, andra namn på kommunlistan bakom kommunalrådet Robert Bernhardsson, har bestämt sig för att lämna alla förtroendeuppdrag, inklusive sin plats i kommunfullmäktige.

– Det är ingen konflikt utan mitt eget beslut. Anledningen är att jag känner att jag hamnar på dubbla stolar i och med mitt arbete, säger Anette Ek Lindqvist.

Hon arbetar inom kommunen, dels som projektledare inom kompetensförsörjning och dels med arbetsmiljöfrågor.

– Det blir en jävsituation. Jag känner att jag inte kommer att kunna ge Robert det stöd som behövs från min position och då är det bättre att någon annan får ta över.

Denne någon blir Sven Holmqvist, tredje namn på S-listan och vice ordförande i kommunfullmäktige.