Företaget Mawson resources fortsätter sin prospektering i Rompas-Rajapalotområdet, granne med Övertorneå, mellan Ylitornio och Rovaniemi.

Under nästa månad kommer omkring 100 diamantborrhål på 800 meters djup att slutföras i området meddelar Mawson resources i ett pressmeddelande. Meningen med hålen är att kartlägga och definiera guld under glaciala jordar som täcker 98 procent av området, samt att utröna var djupare borrning lämpar sig. Finska myndigheter behandlar nu också en ansökan om att tillåta större provborrningar inom Natura 2000-området.

– Vårt senaste fältarbete har definierat ett stort område på över 700 meter som lämpar sig för prospektering. Området ligger utanför Natura 2000-området och större provborrningar är tillåtet och de kan genomföras utan att skada den biologiska mångfalden. Om borrprogrammet är framgångsrikt, planerar vi att mobilisera för större borrningstester längre fram i vår, säger Michael Hudson, vd och koncernchef vid Mawson.

Artikelbild

| Här gjuts en guldtacka, i framtiden kan gulden komma att komma från Rompas-Rajapalotområdet, grann med Övertorneå.

Rompas-Rajapalotområdet har konstaterats ha hög halt av guld, uran och koppar. Vad som ska ske med uranet talas det nationellt tyst om. Men internationellt har företaget uppget intresse för att även utvinna uran, vilket NSD tidigare har berättat.

Kommunalråd Roland Kemppainen (S) säger att han inte oroar sig för att företaget även kommer att utvinna uran.

– Jag har träffat Mawson flertalet gånger och det är guldet de är intresserade av i första hand, men de har en plan för hur biprodukter som uran och koppar hanteras. I dag känner jag mig lugn att uran inte kommer att utvinnas och anrikas.

Lokala jobb?

Artikelbild

URAN. Uran är ett ämne som så väl lockar som skrämmer, inte minst biprodukterna som kan orsaka stora negativa miljökonsekvenser. Åsikterna går i sär om huruvida Mawson resourses planerar att bryta uran eller bara guld.

– Knappast nu under prospekteringsfasen, men blir det en gruva är jag övertygad om att det kommer att ge många jobb till Övertorneå, det är bara tre mil det handlar om.

Miljöfrågan?

– Mawson borrar och de har miljökrav på sig, så länge de följer kravspecifikationen är det inget problem och de får absolut inte förorena vattendrag som leder ut till Torneälven, säger Roland Kemppainen.

Mawson resources räknar med mellan 300 till 500 anställda plus kringeffekter om en gruva startas.