Sedan lekställningarna tinat fram i våras har föräldrar, personal och politiker i Övertorneå framfört sina klagomål om skicket på lekplatserna.

Politikerna har tilldelat pengar.Men ingenting händer.

- Jag känner mig helt bedrövad, det ska inte vara möjligt att ingenting sker, att lekplatserna bara fortsätter att förfalla och att Ingemar Harila inte tar tag i saken, säger Josefina Simu.

"Måste vara felfri"
Hon säger att många föräldrar hört av sig till henne.

- Jag har också pratat med andra politiker och med kommunalrådet och vi har gett Ingemar Harila uppdraget att ordna det här, men ingenting händer det är som att stånga sig blodig.

Nu är lekparkssäsongen så gott som över för i år.

- Vi har en lekpark i Övertorneå och skolgårdar och förskolegårdar ska vara felfria, säger Josefina Simu.

Men det är de inte.

- Tekniska skulle reparera dem. Det är inte bra att det inte är gjort. Tekniska måste ta tag i detta, säger kommunalrådet Roland Kemppainen (S).

Vad händer nu?
- Jag ska prata med kommunchefen och med Ingemar Harila igen.

Vad händer med pengarna som budgeterats till lekparkerna?
- Vi har avsatt pengar för i år. Är arbetet inte påbörjat i år försvinner pengarna och då få man äska nya, säger Roland Kemppainen.