Lassila och Hirvilammi kommer från Seinäjoki respektive Helsingfors och har bland annat ritat kyrkorna i Gamla Karleby och i Kärsämäki. Det är två kyrkor med alldeles egna utseenden och invändig utformning.

Att deras förslag vann också tävlingen om Konsthall Tornedalen har juryn tre förklaringar till. Den första är att deras förslag bygger på små individuella enheter som tillsammans bildar en större enhet, den andra är den innovativa användningen av lärkträ och färg och den tredje den rumsliga kompositionen som skapar hemkänsla.

- Vi har sett på miljön här, små härbren som finns längs älven och även haft älven och fisket i åtanke, säger Teemu Hirvilammi.

Artikelbild

Gunhild Stensmyr hyser ingen oro för konsthallspropjektets finansiering.

 

Gunhild Stensmyr förklarade vid presskonferensen i gamla skolan i Risudden/Vitsaniemi igår att juryn var helt enig i sitt val.

- Konsthallen får en social betydelse här i byn, den blir vårt vardagsrum. Alla ska känna sig välkomna, som när man stiger in i ett pörte. Det har Anssi och Teemu lyft fram. Konsthallen blir en integrerad del av byamiljön.

Stensmyr berättar att konsthallsprojektet beskrivs av kommunens byggnadschef som det största som hänt i Tornedalen sedan kyrkorna byggdes.

Artikelbild

Så ska konsthallen möta besökaren, med utsikt mot Torne älv och Finland.

- Kyrkorna har trätt tillbaka, nu kommer konsten och kulturen, något annat att enas kring. Vi måste få något som ger oss motstånd och då räcker det inte med grannens nya bil. Konsthallen som tvingar oss att tänka nytt. Det gör också dess arkitektur.

För tre år sedan presenterade Gunhild Stensmyr förslaget för byborna, som donerade mark och annat. I maj 2015 ska Konsthall Tornedalen öppna och det arbetas redan med den första utställningen.

Artikelbild

| De finska arkitekterna Anssi Lassila och Teemu Hirvilammi med sitt vinnande förslag till Konsthall Tornedalen i Risudden/Vitsaniemi.

 

Men så var det detta med finansieringen av projektering och byggandet. Ännu finns inga pengar och det talas inte om någon prislapp på bygget. Gunhild Stensmyr visar ingen oro inför den delen, inte heller hur driften ska finansieras.

Artikelbild

| De finska arkitekterna Anssi Lassila och Teemu Hirvilammi med sitt vinnande förslag till Konsthall Tornedalen i Risudden/Vitsaniemi.

- Vi ska söka pengar hos Boverket, som bidrar till byggnader i offentlig miljö. 30 procent kan vi få där. Sedan hoppas vi på Tillväxtverket som går in i stora projekt och det här är ett sådant. Det har alla parametrar som Tillväxtverket kräver.

- Konsthallen kan låna upp pengar med egen mark som säkerhet. Kommuner och landsting kanske går i borgen. Det finns många möjligheter.

Driften av den färdiga konsthallen ska klaras med egna intäkter från konferensverksamhet och butiksförsäljning. Sedan kan det också bli projektmedel och driftbidrag.

- Jag har jobbat som konsthallschef och vet hur en konsthall finansieras. Jag har också tidigare byggt en konsthall men den var bara på 25 kvadratmeter, säger Gunhild Stensmyr.

I går kväll bjöds byborna in att se på vinnande arkitektförslag och även de fyra andra förslagen.