När ägarinnan till en stor fastighet, med en ansenlig mängd skog och tillgångar på flera miljoner kronor avled inleddes tvisten om hennes tillgångar.

Då endast en testamentskopia återfunnits och kravet på testamenten är att de ska vara i original anser Allmänna arvsfonden att tillgångarna ska tillfalla dem. Det anser däremot inte två privatpersoner, de anser att testamentskopian ska gälla och därmed att majoriteten av tillgångarna ska tillfalla paret.

För att en testamentkopia ska gälla krävs att paret ska kunna bevisa att det var kvinnans yttersta vilja att kopian ska gälla.

Vid tingsrättsförhandlingen betonade kvinnan och hennes sambo hur de under flera år hjälpt kvinnan, med allt från leverans av mat till skogsavverkning. Kvinnans grannar och vänner vittnade om att den nu avlidna kvinnan inte ville ha någonting att göra med paret, som nu åberopade tillgång till kvinnans tillgångar. De uppgav också att kvinnan förstört testamentet.

Parets advokat Thomas Bodström framhöll:

– Om kvinnan önskat någonting annat än vad som framgår i testamentskopian, hade hon upprättat ett nytt testamente.

Nu har Haparanda tingsrätt meddelat sin dom. De gör bedömningen att fotokopian av testamentet ”är utan verkan”.

Kvarlåtenskapen efter kvinnan tillfaller därmed Allmänna arvsfonden. Privatpersonerna ska betala Allmänna arvsfonden 47 289 kronor för rättegångskostnad och kostnad för advokat.