På måndagen hölls kommunfullmäktige i Haparanda, på plats fanns arkitekt Fredriks Rosell som just nu finslipar förslaget på gymnasieskola uppe på taket på Barents center.

– Det blir en integrerad och tillgänglig skola, säger Fredrik Rosell.

Klart är att det istället för en skola i två plan, blir en skola i ett plan och klart är också att skolan kommer att få några fönsterlösa klassrum, men alla rum är tänkta att få in dagsljus, några genom fönsterknoppar på taket.

Nytt är att skolan kommer att förses med egen trädgård, även den uppe på taket.

– Trädgården dedikeras till skolan så att elever och lärare kan gå ut och njuta av luften, säger Fredrik Rosell.

Kurt Lindfors (M) har tidigare framfört oro för de fönsterlösa klassrummen, så också nu. Han pekar på att forskning visar behov av att följa väder och dygnsväxlingar under dagen, inte minst genom fönster.

– Det är enormt viktigt att vi får en skola som är bra för alla och där eleverna trivs.

Fredrik Rosell säger att arbetsmiljölagar ska följas.

– Även lektionssalar utan fönster kommer att ha utblickar. Vi kommer att göra vad vi kan för att säkerställa dagsljus till alla rum.

Till följd av Barents center kommer Haparanda kommuns lokaler att ses över. Kommunalråd Gunnel Simu (S) har tidigare meddelat att detta kommer att ske i höst. Ett meddelande som kritiserats från oppositionen.

– Hösten kommer väl efter valet i september, säger Sven Tornberg (C).

Kurt Lindfors vill veta vad Socialdemokraterna planerar inte minst för ishallen, sporthallen, Språkskolan, Folkets hus och för skolorna i kommunen.

– Vi är oroliga för vad som händer med skolorna. Vad händer exempelvis med Seskarö? Försvinner skolan, försvinner snart affären och värdshuset, vi vill ha ett levande Seskarö och en levande landsbygd, säger Kurt Lindfors.

Gunnel Simu ser en lokalöversyn som naturlig.

– Naturligtvis måste vi se över våra befintliga lokaler, vi har jättestora investeringsbehov. Vi riskerar inte Haparandas ekonomi med Barents center, vi stärker den. 400 nya jobb och kringeffekter.

Kurt Lindfors underkänner kalkylen för gymnasieskolan där Gunnel Simu räknar bort dagens kostnader för gymnasieskolan samt 3,5 miljoner kronor i interkommunala avgifter, vilket är hälften av det som kommunen nu årligen betalar för att gymnasieelever väljer att studera på annan ort.

– I ett eller två år kanske vi tjänar in interkommunala avgifter, men inte sedan. Elever söker fler program än vi erbjuder i Haparanda, säger Kurt Lindfors.