ÖVERTORNEÅ Språkförbistring ledde till att en man från Övertorneå fick fel vård i Finland. Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat att granska det ska det joursamarbete som landstinget i Norrbotten har med finska Pello.

I anmälan skriver Övertorneåbon att han inte kunde kommunicera med läkaren, och att han därför fick fel vård för sina njurstensbesvär. Dagen efter återkom smärtorna, och då tog mannen en privat taxi till Sunderbyns sjukhus där en korrekt diagnos ställdes.

IVO ska utreda hur landstinget säkerställer att norrbottningarna får en god vård inom ramen för samarbetet.