Roger Tuomas, vice ordförande i Företagarna Pajala, uppger att styrelsen ska sammanträda i morgon eller på fredag.

Den enda frågan på agendan är Bertil Keros kritiska hållning mot att kommunen stöttar Tornedalen Pride.

– Vi ska diskutera den här situationen och klargöra vad Företagarna står för. Bilden utåt är viktig, och det spelar ingen roll om man är privatperson och uttalar sig, säger Tuomas.

Han vill inte säga om det i dag finns krav på att Kero ska avgå.

– Det måste styrelsen fatta beslut om, säger han.

Kjell Hjelm, regionchef för Företagarna, tror att det kan bli svårt för Bertil Kero att stanna på sin post.

– Han har varit en eldsjäl för företagarna i Pajala, men då det kommer såna här frågeställningar så kanske det kan innebära svårigheter för honom att sitta kvar. Så enkelt är det, säger Hjelm.

Hjelm poängterar dock att det är Företagarna i Pajala som ska besluta om Keros framtid.

Enligt Hjelm pågår det nu en "ganska ordentlig process" om hur frågan med Bertil Kero ska hanteras.

– Det är jättetråkigt. Alla människor har rätt till sin religion, men då man företräder en organisation och egentligen aldrig är privat. Då kommer de svåra bitarna.

Kjell Hjelm vill understryka hur viktig mångfald är för Företagarna som organisation.

– Mångfald ska i allra högsta grad bejakas. Det är ett av våra prioriterade områden, säger han.

NSD når Bertil Kero på telefon vid 11.30-tiden, men han vill inte uttala sig.

– Jag är upptagen i möte, säger han och lägger på.