STR-T, som står för Svenska tornedalingars riksförbund, har en god relation med Alice Bah Kuhnke som i Bengt Niskas ögon visar stort intresse och engagemang för minoritetsfrågorna. Bah Kuhnke har bland annat besökt Tornedalen i samband med tornedalingarnas bemärkelsedag den 15 juli.

I veckan hade Niska och Bah Kuhnke ett möte. STR-T:s främsta önskan är att regeringen ska avsätta 130 000 kronor till en utredning som ska mynna ut i någon form av arbete där staten ska göra upp med de övergrepp som skedde mot meänkielitalande under 1800- och 1900-talen. På Bah Kuhnkes inrådan har förbundet redan gjort en förstudie som lämnades in i höstas.

– Vi har gjort precis det statsrådet ville och då förväntar vi oss också att det ger resultat, säger Bengt Niska.

Men ett besked kan lämnas först i januari när riksdagen är färdig med budgetprocessen.

– Vi kan acceptera det även om det finns en viss missnöjdhet med att vi inte fick svar. Det här är ju snytpengar i sammanhanget.

Skallmätningar och språkbad har satt djupa spår hos många och Bengt Niska upplever att ett stort antal människor i Tornedalen tycker att det är mycket viktigt att göra upp med historien.

– Trycket och förväntningarna är stora. Vi ser det som en självklarhet att upprättelseprocessen ska ta sin början och vi har gjort klart att frågan inte kommer släppas.

På mötet med Bah Kuhnke diskuterades också möjligheten att etablera ett eller två språkcentrum i Tornedalen. Men den frågan är en del av den totalöversyn av minoritetspolitiken som just nu genomförs och ska presenteras i juni nästa år.

En annan fråga STR-T har lyft är den om en kulturinstitution där tornedalsk kultur kan samlas.

– Meänkielitalande människor har ingenting sådant. Det finns hembygdsgårdar och annat, men de står och faller med om någon orkar hålla i gång dem.

Bengt Niska vill ha en anläggning som drivs med statliga medel och kan stå för ett utvecklingsarbete.

– Det behövs. Annars går all den kultur och allt hantverk som finns förlorade.

Dessutom behöver förbundet mer pengar. STR-T:s årliga budget ligger i dagsläget på 1,1 miljoner kronor. Bedömningen är att summan behöver på sikt femdubblas för att det ska gå att bedriva en seriös verksamhet.

– Med den nuvarande ekonomiska tilldelningen är det omöjligt. Får verksamhetsledaren en förkylning på två veckor är det fullständig kris.

Vad fick ni för respons på det?

– Jag tror ministern förstod oss när jag sade det där om förkylningen.