Den senaste tidens ras på järnmalmspriser blev för tufft för Northland resources. Till följd av detta sägs de flesta av de anställda upp.

– Northland har stärkts av de operationella förändringar och kostnadsbesparingsåtgärder som genomförts de senaste månaderna. Dock så mottog inte bolaget tillräckligt stöd för att få tillgång till nödvändiga medel för att kunna fortsätta verksamheten. Med tanke på den väldigt ansträngda likviditeten, och det utmanande marknadsklimatet, har styrelsen beslutat att stoppa verksamheten fram till dess att förutsättningarna förbättrats och en långsiktig finansiering säkrats,” säger styrelseordförande, Olav Fjell i ett pressmeddelande.

Det var den 30 september som Northland meddelande att den senaste tidens försämrade järnmalmspriser satt ytterligare press på bolagets likviditet.

Eftersom Northland inte fick tillräckligt stöd för att de efterfrågade medlen skulle göras tillgängliga har därför bolaget beslutat att stoppa all verksamhet men avser att leverera det järnmalmskoncentrat som redan är producerat.

Diskussioner med berörda fackföreningar har inletts.

– Med tanke på det extremt utmanande marknadsklimatet är styrelsens beslut att stoppa verksamheten i detta skede det enda sättet att undvika konkurs, detta innebär beklagligt nog att många skickliga och engagerade medarbetare måste lämna bolaget. Alla våra medarbetare har arbetat hårt för Northlands bästa, och jag är imponerad över hängivenheten som visats i dessa svåra tider, säger Johan Balck.

Hela ledningsstaben är just nu på plats i Pajala för att informera personalen.