Arbetarekommunens ordförande Bente Åkerholm vill förbättra arbetsmiljön och få ned antalet långtidssjukskrivningar i kommunens verksamheter inom framför allt vård, omsorg, städ och kök. Hon tror att sex timmars arbetsdag är rätt väg att gå.

– Det kan vara ett sätt för oss att få bukt med den här trenden. I de här verksamheterna har man svårt att komma tillbaka på grund av att man inte klarar av åtta timmar, säger Bente Åkerholm.

När åtta timmars arbete blir sex får personalen mer fritid och mår bättre, tror Åkerholm. Det ska göra att arbetstiden blir mer effektiv.

– Du känner att du mår bättre och hinner mycket mer. Då jobbar du effektivare under den tiden du är på jobbet. Alla vinner. Det är en win-win-win-situation, säger hon.

– Samhället vinner på det, kommunen vinner på det och framför allt vinner den anställde på att jobba sex timmar. Man upplever sig själv som friskare, man blir mer positiv och effektiv och man mår mycket bättre.

Socialdemokraternas tanke är alla anställda på de berörda arbetsplatserna ska gå ned i tid – men ha kvar sin heltidslön. Luckorna i schemat ska fyllas av att de som i dag jobbar deltid får fler timmar.

– Det kommer bli ringverkningar. Jo, det blir mindre folk på avdelningarna. Men då kommer den som är deltidsanställd hoppa upp och komplettera, säger Bente Åkerholm.

– Så det minskar även arbetslösheten. Och är det något som behövs i dag så är det fler händer i vården. Därför vill vi också höja timlönen.

Det här måste innebära en ökad lönepost. Har kommunen råd med det?

– Det är ju inte gratis. Men då måste man se på skillnaden. Vad kostar det att ha så många långtidssjukskrivna? Det kostar även samhället och kan vi minska det tjänar man på det i samhället.

– Vår slutsats är att det är en ekonomisk möjlighet som till och med kan vara en lönsam affär för alla parter. Det är också en mänsklig och demokratisk åtgärd, att vi får ett bättre samhälle.

Motionen går i första hand ut på att starta en utredning och under 2017 sätta i gång sex timmars arbetsdag på prov i någon verksamhet.

– Det måste man göra så man ser konsekvenserna, om det blir positivt eller negativt.

Det här är ett riktigt vänsterförslag. Tror du att det är möjligt att övertyga alliansen?

– Jag är positiv till tillvaron så jag hoppas att de ser fördelarna med det och vågar prova. Om de inte har modet är det en tydlig signal att Socialdemokraterna kommer ge alla en chans till en återkomst i arbetslivet.