Övergrepp i form av exempelvis rasbiologiska mätningar och försvenskningsprocesser i olika former är sår som fortfarande värker. Det säger Bengt Niska, ordförande i Svenska tornedalingars riksförbund (STR-T).

- Hos tornedalingar har det länge funnits en fundering på hur det kunde hända. Men även en frustration.

Frågan om att synliggöra övergreppen aktualiserades första gången 2014 av STR-T i samband med presentationen av en vitbok om diskriminering av romer i Sverige.

- Jag blev intervjuad med anledning av det. Då uttalade jag att det är dags för Tornedalen, säger Bengt Niska.

Frågan blev åter aktuell i samband med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes (MP) besök i Tornedalen i somras.

"Vi vet alla att det har begåtts fruktansvärda övergrepp genom historien och det måste få ett erkännande och det ska vi se till. Men det viktigaste är hur vi jobbar framåt och hur vi går från erkännande till egen makt. Och jag känner den kraften här" sade Alice Bah Kuhnke i SVTs finska nyhetsprogram Uutiset.

- Hon sa också att det är vi som måste ta initiativet till detta. Nu gör vi det i två steg. Steg ett är att vi gör en ordentlig förstudie tillsammans med Luleå tekniska universitet. Den tar uppskattningsvis tre månader, säger Bengt Niska.

Enligt STR-T kan förstudien innehålla dessa komponenter:

n n Försvenskningsprocessen i form av arbetsstugor och internat.

n n Rasbiologiska mätningar.

n n Industrialiseringen - mötet med arbetslivet.

n n Mötet mellan kulturarvet och det svenska samhället.

- Steg två blir vad förstudien mynnar ut i. Om det blir en sanningskommission får utredningen utvisa. I så fall ska en del av befolkningen involveras. Det vill säga såna som kan vittna om övergreppen, säger Bengt Niska.

Förstudien beräknas kosta cirka 130 000 kronor.

- Vi är fattiga som kyrkråttor. Det är helt nödvändigt att de pengarna kommer från kulturdepartementet. Vilket jag har gott hopp om. Jag upplever att vi har en bra dialog, säger Niska.

Passande nog besöker riksdagens konstitutionsutskott, KU, Tornedalen och Haparanda under två dagar, 7-8 oktober. Det är STR-T som har bjudit in dem.

- Syftet med besöket är att fördjupa KUs kunskaper om de utmaningar tornedalingar och meänkieli står inför. Men det är klart att jag också kommer ta upp frågan om förstudien, säger Bengt Niska.