Flera läsare i Tornedalen har hört av sig och skickat in bilder på en mystisk, relativt stor fjärilsliknande insekt. En av dessa är Alfred Brännare i Seskarö.

– Det var faktiskt min pappa som upptäckte den först, ute på altanen. Den var ganska stor, såg ut som en liten fågel – nästan som en liten kolibri. Personligen har jag aldrig sett en sådan här förut säger han.

Han fotade det mystiska flygfäet och lade upp bilden på ett forum för insektsintresserade.

– Det var flera som trodde att det kunde vara en "hummingbird moth". I så fall skulle den vara ganska sällsynt här uppe i Norrbotten, säger Brännare.

Och "hummingbird moth" betyder ju just "kolibrimal".

Men Andreas Garpebring från Röbäck, ordförande i Norrlands entomologiska förening tror att "malen" i själva verket är en svärmare.

– Det är en brunsprötad skymningssvärmare – Hyles gallii på latin. En av våra vanligare svärmararter och dessutom en av få som likt på denna bild kan ses födosöka även dagtid, säger han när han får titta på Alfred Brännares foto.

Svärmaren kan ses "hovra" framför blommor medan den suger nektar att äta. Honorna kan bli så stora som upp emot åtta centimeter i vingspann.